Saglasnost roditelja za putovanje maloljetne djece

Ukoliko maloljetno dijete putuje samo, u pratnji trećeg lica ili samo jednog od roditelja potrebno je imati ovjerenu saglasnost. Primjer saglasnosti https://www.embassybh.dk/wp-content/uploads/2024/06/Saglasnost-roditelja.pdf Ambasada može ovjeriti saglanost ukoliko potpisnici pojeduju važeći pasoš ili ličnu kartu Bosne i Hercegovine.   Za nosioce Danskih dokumenata dokumente ovjeravaju Danske institucije. https://um.dk/rejse-og-ophold/foer-rejsen/rejse-med-mindreaarige  

VAŽNA OBAVIJEST POSTNORD-a za dostavu pošiljki putem pošte

embassybh.dk/vazna-obavijest-postnord-a-za-dostavu-posiljki-putem-poste/

O pasošu/putovnici Bosne i Hercegovine

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu izdaje pasoše državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inozemstvu s boravišnom dozvolom, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen. Pasoš Bosne i Hercegovine je isprava na osnovu koje se utvrđuje identitet i državljanstvo nosioca. Rok važenja pasoša je 10 godina za osobe preko 18 godina, 5 […]

Važne upute

Poštovani, poučeni iskustvom u radu konzularnog odjela molimo vas da: • Prilikom popunjavanja obrazaca koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski) što znači da prilikom upisivanja osobnih podataka obavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž. • Uzmete u obzir da se mogu  tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našoj […]

Ovlašteni sudski tumači/prevodioci u Danskoj

Elvir Pelesević Telefon: +45 2674 0964 https://pelesevic.wixsite.com/tolk/kontakt-os    

Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša

Prvi korak u postupku izdavanja pasoša je provjera evidencije JMB to jest da li je JMB podnosioca zahtjeva za izdavanje pasoša evidentiran u centralnoj bazi civilnog registra.  Provjera se vrši preko Ambasade BiH. Građani BiH kojima je već ranije izdavan biometrijski pasoš ili imaju važeću ličnu/osobnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine su već evidentirani […]

Putni list

Putni list se izdaje državljaninu BiH koji je u inostranstvu na bilo koji način ostao bez putne isprave, isključivo radi povratka u BiH. Putni list izdaje se s rokom važenja od 30 dana. Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inostranstvu, na čijem području državljanin boravi. Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u […]

Prijava nestanka pasoša zbog gubitka, krađe ili uništenja

Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u slučaju gubitka, uništenja ili krađe pasoša potrebno je gubitak, uništenje ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi. Po prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša, potrebno je provesti zakonom propisanu proceduru oglašavanja nevažeće putne isprave. U cilju proglašenja […]

Prijava smrti

Za  prijavu smrti državljanina Bosne i Hercegovine koja je nastupila u Danskoj, Litvaniji i Latviji potrebno je Ambasadi BiH u Kopenhagenu dostaviti: 1. Štampanim slovima popunjen i potpisan obrazac za Prijavu smrti 2. Originalni Izvod iz knjige umrlih, (PERSONATTEST) ovjeren Apostille pečatom u Ministarstvu vanjskih poslova Danske 3. Prijevod Izvoda iz knjige umrlih na jedan […]

Prijava zaključenja braka

Prijava zaključenja braka državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu obavezna je. Prijava zaključenja braka bh. državljana u Danskoj, Litvaniji i Latviji podnosi se direktno nadležnom organu Bosne i Hercegovine ili putem Ambasade BiH u Kopenhagenu. Za prijavu zaključenja braka potrebno je: 1. Popunjen obrazac Prijava zaključenja braka 2. Original izvoda iz matične knjige vjenčanih (sa podacima […]

Prijava rođenja

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inostrantvu u matične knjige Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je dostaviti: 1. Rodni list (PERSONATTEST) ne stariji od 6 mjeseci ovjeren Apostille pečatom u Ministartsvu vanjskih poslova Danske, a potom isti prevesti na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) kod ovlaštenog prevodioca 2. Popunjen obrazac Prijava rođenja djeteta […]

Pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga BiH

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu, po zahtjevu stranaka, može pribaviti dokumenta iz matičnih ureda u BiH bez ovjere Apostille pečatom. Za pribavljanje navedenih dokumenata potrebno je dostaviti: 1. Popunjen Obrazac – Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH 2. Fotokopija identifikacijske isprave BiH ili zemlje u kojoj boravite (pasoš ili lična karta) […]

Podaci za plaćanje

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:   • Plaćanjem u banci / pošti putem uplatnice (priložiti kopiju uplatnice)   • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti isprintanu potvrdu o uplati)   Žiro račun Ambasade: DANSKE BANK Reg. broj 4001 Konto 10 11 36 28

Ovjera punomoći

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Kopenhagenu izvršiti ovjeru punomoći za što je potrebno: 1. Original čitko napisane punomoći koja se potpisuje (lično) uz predočavanje važećeg BiH pasoša ili lične karte. 2. Dokaz o uplati konzularne takse Konzularna taksa iznosi 85 DKK.   Obrazac Punomoc

Ovjera nasljedničke izjave

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Kopenhagenu izvršiti ovjeru nasljedničke izjave za što je potrebno: 1. Original čitko napisane nasljedničke izjave koja se potpisuje (lično) uz predočavanje važećeg BiH pasoša ili lične karte 2. Dokaz o uplati konzularne takse Konzularna taksa iznosi 200 DKK.   Obrazac Nasljednička-izjava

Ovjera suglasnosti roditelja

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Kopenhagenu izvršiti ovjeru suglasnosti roditelja za što je potrebno: 1. Original čitko napisane suglasnosti koja se potpisuje (lično) uz predočavanje važećeg BiH pasoša ili lične karte 2. Dokaz o uplati konzularne takse Konzularna taksa iznosi 120 DKK.   Obrazac Saglasnost

Ovjera izjave

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Kopenhagenu izvršiti ovjeru izjave za što je potrebno: 1. Original čitko napisane izjave koja se potpisuje (lično) uz predočavanje važećeg BiH pasoša ili lične karte 2. Dokaz o uplati konzularne takse Konzularna taksa iznosi 200 DKK.   Obrazac Izjava

Ovjera kopija dokumenta

Ovjera kopije dokumenata u Ambasadi BiH u Kopenhagenu se vrši samo za ona dokumenta koja su izdata od nadležnih organa ili službi Bosne i Hercegovine. Za ovjeru kopije dokumenta potrebno je priložiti: 1. Orginalan dokumenat 2. Dokaz o uplati konzularne takse Za ovjeru dokumenata: Konzularna taksa za prvu stranicu iznosi 50 DKK, a za svaku narednu […]

Obrasci

Saglasnost-roditelja Obrazac M3 Obrazac M7 Obrazac Prijava smrti Obrazac Prijava za evidenciju Obrazac Prijava zaključenja braka Obrazac Zahtjev za izdavanje putnog lista Obrazac Prijava za evidenciju Obrazac Zahtjev za odredjivanje JMB-a Obrazac Pribavljanje izvoda Obrazac Prijava nestanka pasoša-putovnice Obrazac Prijava rodjenja djeteta Obrazac Saglasnost Obrazac Zahtjev za izdavanje sprovodnice Obrazac Nasljednička-izjava Obrazac Izjava Obrazac Punomoc

Određivanje jedinstvenog matičnog broja – JMB

Za određivanje JMB potrebno je popuniti obrazac Zahtjev za određivanje JMB i obrazac M3. Uz popunjene obrasce potrebno je dostaviti slijedeće dokumente: Original Izvod iz matične knjige rođenih BiH; Original Uvjerenje o državljanstvu BiH; Kopija stranica pasoša/putovnice s ličnim/osobnim podacima roditelja (kada su u pitanju maloljetne osobe) Dokaz o uplati konzularne takse. Konzularna taksa iznosi:  100 […]

Evidentiranje JMB-a

Evidentiranje jedinstvenog matičnog broja    Državljani BiH su obavezni evidentirati svoj JMB u jedinstvenu bazu podataka (CIPS). Osobe koje borave u inozemstvu, po bilo kom osnovu, i nisu evidentirale JMB, mogu elektronskim putem evidentirati  JMB posredstvom DKP-a BiH. Za evidentiranje JMB je potrebno dostaviti: Popunjen obrazac Prijava za evidenciju JMB7 Original Izvod iz matične knjige […]

Izdavanje sprovodnice

Izdavanje sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu   Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prijenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog preduzeća. U cilju pokretanja postupka izdavanja Sprovodnice za prenošenja posmrtnih ostataka radi sahrane u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je priložiti sljedeća dokumenta ukoliko se radi […]

Legalizacija Danskih dokumenata – Apostille ovjera

Sve informacije vezane za Apostille ovjeru, legalizaciju Danskih dokumenata možete dobiti na stranici Ministarstva Vanjskih Poslova Kraljevine Danske   https://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/legalisering-danske-dokumenter/   Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: +45 33921233 E-mail: legalisering@um.dk   Åbningstider: Mandag – fredag: kl. 9.00-12.00 Yderligere tirsdag og torsdag: kl. 13.30-15.30   Telefontider: Mandag, onsdag og fredag: kl. 13.00-14.00 Telefonnummer: +45 3392 1233  

Kakvu pomoć Ambasada može pružiti

Kakvu pomoć Ambasada/Veleposlanstvo može pružiti: U slučaju gubitka ili krađe dokumenata po predočavanju prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične iskaznice, Ambasada vam može:  izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ili ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, može vam izdati novi pasoš. U slučaju hapšenja ili zatvaranja možete zahtijevati […]