Prijava rođenja

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inostrantvu u matične knjige Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je dostaviti:

1. Rodni list (PERSONATTEST) ne stariji od 6 mjeseci ovjeren Apostille pečatom u Ministartsvu vanjskih poslova Danske, a potom isti prevesti na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) kod ovlaštenog prevodioca

2. Popunjen obrazac Prijava rođenja djeteta

3. Popunjen obrazac Zahtjev za određivanje JMBG i M3 obrazac

U rubrike o općini i adresi prebivališta roditelji navode adresu prebivališta u BiH jednog od roditelja na osnovu kojeg se dijete upisuje

4. Kopije dokumenata roditelja (kopiju CIPS lične karte ili pasoša)

Ako roditelji ne posjeduju CIPS ličnu kartu potrebno je priložiti rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH

5. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 50 DKK.

Podnosilac zahtjeva biti će putem Ambasade blagovremeno obavješten o sprovedenom postupku upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih u BiH i dodjeljenom JMBG.

Primjer rodnog lista: https://www.personregistrering.dk/personattest/eksempler-paa-personattest.html