Ovjera punomoći

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Kopenhagenu izvršiti ovjeru punomoći za što je potrebno:

1. Original čitko napisane punomoći koja se potpisuje (lično) uz predočavanje važećeg BiH pasoša ili lične karte.

2. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 85 DKK.

 

Obrazac Punomoc