Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša

Prvi korak u postupku izdavanja pasoša je provjera evidencije JMB to jest da li je JMB podnosioca zahtjeva za izdavanje pasoša evidentiran u centralnoj bazi civilnog registra.  Provjera se vrši preko Ambasade BiH.

Građani BiH kojima je već ranije izdavan biometrijski pasoš ili imaju važeću ličnu/osobnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine su već evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka u BiH.

Građani BiH koji nemaju važeću ličnu/osobnu kartu i koji nisu evidentirali JMB, moraju najprije obaviti evidentiranje JMB.

Postupak evidentiranja JMB je besplatan i obavlja se putem Ambasade.

 

PUNOLJETNE OSOBE

Prilikom dolaska u Ambasadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje novog pasoša potrebno je donijeti sljedeće dokumente:

1. Originalni pasoš Bosne i Hercegovine koji se mijenja, ličnu/osobnu ili Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu (ako nema pasoša ili nije važeći)

2. Kopiju boravišne dozvole u Danskoj, Litvaniji i Latviji

4. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa za izdavanje pasoša osobama preko 18 godina iznosi 960 DKK, od 3-18 godina 580 DKK i 0-3 godine 550 DKK.

 

MALOLJETNE OSOBE

Zahtjev za izdavanje pasoša za dijete ispod 18 godina starosti podnose roditelji ili zakonski staratelji uz obavezno prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Za izdavanje pasoša maloljetnim osobama neophodno je da oba roditelja imaju važeći pasoš ili ličnu/osobnu kartu BiH.

Ako je jedan od roditelja strani državljanin treba imati važeći pasoš.

• Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć i kopiju važeće lične/osobne karte ili pasoša.

• Ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdanom od strane nadležnog organa.

• Ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

1. Rodni list djeteta

2. Pasoš djeteta koji se mijenja (ukoliko postoji)

3. Važeće  BiH lične/osobne karte ili pasoše oba roditelja/staratelja

4. Kopiju boravišne dozvole

5. Dokaz o uplati konzularne takse.

 

Ukoliko želite da vam se pasoš dostavi preporučeno na kućnu adresu potrebno je izvršiti uplatu poštarine.

Termine za izradu pasoša možete zakazati svakim radnim danom u vremenu od 13:00-15:00 sati na broj 33 33 80 40 #1.