Dosadašnji šefovi misije

     Lamija Tanović    1994 – 2001

     Nudžeim Rečica    2001 – 2004

     Sead Maslo    2004 – 2008

     Muhamed Hajdarević    2008 – 2011

     Kemal Muftić    2011 – 2015

     Haris Bašić    2015 – 2018

     Emir Poljo     2019 – 2023

     Anesa Kundurović Miljak     2023 –