Ovjera nasljedničke izjave

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Kopenhagenu izvršiti ovjeru nasljedničke izjave za što je potrebno:

1. Original čitko napisane nasljedničke izjave koja se potpisuje (lično) uz predočavanje važećeg BiH pasoša ili lične karte

2. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 200 DKK.

 

Obrazac Nasljednička-izjava