Pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga BiH

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu, po zahtjevu stranaka, može pribaviti dokumenta iz matičnih ureda u BiH bez ovjere Apostille pečatom.

Za pribavljanje navedenih dokumenata potrebno je dostaviti:

1. Popunjen Obrazac – Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH

2. Fotokopija identifikacijske isprave BiH ili zemlje u kojoj boravite (pasoš ili lična karta) ili fotokopija jedne od starih isprava BiH ili bivše SFRJ (lična karta, rodni list i dr.), ukoliko je posjedujete.

3. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 200 DKK.

 

Obrazac Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH