Ovjera suglasnosti roditelja

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Kopenhagenu izvršiti ovjeru suglasnosti roditelja za što je potrebno:

1. Original čitko napisane suglasnosti koja se potpisuje (lično) uz predočavanje važećeg BiH pasoša ili lične karte

2. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 120 DKK.

 

Obrazac Saglasnost