Prijava smrti

Za  prijavu smrti državljanina Bosne i Hercegovine koja je nastupila u Danskoj, Litvaniji i Latviji potrebno je Ambasadi BiH u Kopenhagenu dostaviti:

1. Štampanim slovima popunjen i potpisan obrazac za Prijavu smrti

2. Originalni Izvod iz knjige umrlih, ovjeren Apostille pečatom u Ministarstvu vanjskih poslova Danske

3. Prijevod Izvoda iz knjige umrlih na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca

4. Kopija važeće lične karte ili pasoša preminule osobe

(Ako preminula osoba nema važeću ličnu/osobnu kartu potrebno je dostaviti trajni rodni list i uvjerenje o državljanstvu)

5. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 50 DKK.

 

Obrazac Prijava smrti