Članovi misije

Nj. E. Emir Poljo, Ambasador

g-đa Slavica Grozdanić, Savjetnik

                                    , Konzularni radnik I

g-đa Amra Agović, Tehnički sekretar