Iseljeništvo

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, van matične zemlje, u trajnom ili privremenom iseljeništvu, žive skoro dva miliona Bosanaca i Hercegovaca.

U Kraljevini Danskoj živi oko 23.000 bh. iseljenika i njihovih potomaka, uključujući i one koji su u Dansku stigli ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, te osobe koje su stigle tokom rata u BiH i kasnije na osnovu zahtjeva za spajanje porodica.

Prema podacima Ureda za statistiku Danske dansko državljanstvo posjeduje 11.132 osobe.

Od 1. septembra 2015. godine, u Danskoj je stupio na snagu Zakon prema kojem se bh. građani ne moraju više odricati svog državljanstva radi sticanja danskog.

U Danskoj djeluje niz klubova, udruženja i organizacija iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Aktivnosti ovih organizacija usmjerene su, najvećim djelom, na oblast njegovanja kulture i tradicije bh. naroda, očuvanja maternjeg jezika, i na humanitarne aktivnosti. 

Učenje maternjeg jezika za djecu bh. iseljenika u Danskoj je organizirano, jer djeca imaju mogućnost učenja maternjeg jezika u okviru dopunske nastave u sklopu udruženja i organizacija  dijaspore. 

Iseljenici iz BiH spadaju u najbolje integrirane imigrante i žive širom Danske, a najveći broj živi u Alborgu, Odensu, Kopenhagenu, te općinama Kolding, Horsens, Vejle, Esbjerg, Niborg i Slagelse. 

Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je zaduženo za provođenje politike iz oblasti iseljeništva.

Prenos znanja iz iseljeništva – poziv stručnjacima

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, zaduženo je zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH za provođenje dokumenta ‘’Politika o saradnji sa iseljeništvom’’ koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 99. sjednici održanoj 18.4.2017.godine (“Službeni glasnik BiH”, br. 38/17). Dokument Politika predviđa mjeru 3.3. Mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina iseljeništva što će biti realizovano između ostalog i kroz uspostavu mehanizma za prenos znanja iz iseljeništva u BiH s ciljem većeg doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine.

Dio aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini realizuje se u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” (D4D). ”Dijaspora za razvoj” je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini. U okviru ovog projekta predviđen je prenos znanja kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka iz iseljeništva u periodu od 2018. do 2020. godine s ciljem doprinosa realizaciji aktivnosti utvrđenih u Politici o saradnji sa iseljeništvom.

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

 Kontakt:

Tel.: 033-703975; 033-202600

Fax: 033-703998; 033-206140

Email: iseljenistvo@mhrr.gov.ba