Prijava nestanka pasoša zbog gubitka, krađe ili uništenja

Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u slučaju gubitka, uništenja ili krađe pasoša potrebno je gubitak, uništenje ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi.

Po prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša, potrebno je provesti zakonom propisanu proceduru oglašavanja nevažeće putne isprave.

U cilju proglašenja izgubljenog, uništenog ili ukradenog pasoša nevažećim, potrebno je  priložiti:

1. Popunjen obrazac Prijava nestanka putne isprave – GPI-2 obrazac

2. Potvrdu policije (u mjestu nestanka pasoša) o prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša (Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi)

 

3. Dokaz o identitetu i državljanstvu BiH (važeća osobna ili vozačka dozvola)

4. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 50 DKK.

Nadležni organ će rješenjem proglasiti putnu ispravu nevažećom. Putna isprava se oglašava nevažećom u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Obrazac GPI-2 Prijava nestanka pasoša/putovnice

 

Obrasci Danske policije. Potrebno ovjeriti u Policijskoj stanici u mjestu gubitka pasoša

https://politi.dk/en/lost-passport-or-identity-document