Uslovi ulaska u Kraljevinu Dansku

Pružamo najnovije informacije u vezi sa ograničenjima i uslovima putovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za državu Dansku u okviru II faze postupnog otvaranja danskog društva koja je započela 01. 05. 2021. godine:

  • Sve osobe s prebivalištem u EU i zemljama Šengena, koje su u potpunosti cijepljene, izuzete su od ograničenja ulaska u Dansku, kao što su: testiranje, izolacija i opravdana svrha ulaska;
  • Ovo se ne odnosi na putnike iz zemalja ili regija označenih crvenom bojom;
  • Posebni propisi se takođe primjenjuju na djecu u pratnji roditelja koja su u potpunosti završila vakcinaciju;
  • Obaveza predstavljanja negativnog testa COVID-19 prije ulaska u avion ili prije ulaska u Dansku, koji nije stariji od 24 sata, pomjera se na 48 sati (negativni test ne stariji od 48 sati prije ulaska);
  • Dansko Ministarstvo vanjskih poslova i dalje preporučuje izbjegavanje svih putovanja koja se ne mogu klasificirati kao potrebna, čak i ako je zemlja ili regija označena žutom bojom, ako su ta država ili regija proširili ograničenja putovanja;
  • Detaljne informacije, kao i potrebna dokumentacija za ulazak u Dansku, dostupni su na web stranici: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark.