Uslovi ulaska u Kraljevinu Dansku

Nova pravila za ulazak u Dansku su na snazi ​​od 25. oktobra 2021. godine.

Zahtjev za opravdanom svrhom pri ulasku u Dansku i zahtjev za podnošenje dokaza o negativnom testu na COVID-19 prije ulaska uklonjeni su za sve zemlje. 

Da li ste dužni da se testirate i/ili samoizolirate po dolasku u Dansku zavisi od zemlje iz koje 

dolazite i da li ste u potpunosti vakcinisani ili prethodno bili zaraženi COVID-19.

Bosna i Hercegovina spada u visoko-rizične zemlje od COVID-19 i prema tome osobe koje

ulaze u Dansku iz BiH moraju se testirati i izolirati odmah nakon ulaska.

Osobe koje su oslobođene testiranja i izolacije su one koje su prethodno bile zaražene ili koje 

su potpuno cijepljene i  koje imaju stalni boravak ili boravišnu dozvolu u EU-, Schengen- ili 

OECD-zemlji. Također su izuzete osobe koje svoju vakcinaciju mogu dokumentirati ili putem 

EU corona pasoša ili potvrdom o vakcinaciji, koja je jednaka (ekvivalentna) EU digitalnom

COVID-19 certifikatu. 

Potpuno cijepljene osobe koje svoju vakcinaciju mogu dokumentirati potvrdom o 

vakcinaciji treće zemlje čiji je status Europska komisija ocijenila ekvivalentnim EU 

digitalnom COVID certifikatu mogu ući u Dansku bez ograničenja, odnosno bez potrebe da 

se testiraju ili samoizoliraju. Ovo se, međutim, ne primjenjuje ako putujete iz ili ste u 

posljednjih 10 dana boravili u (osim u tranzitnim) zemljama, regijama ili područjima sa 

varijantama zabrinutosti. 

Prema tome, bh državljani koji su cijepljni jednom od slijedećih vakcina  i to mogu 

dokumentirati potvrdom o cjepljenju mogu ući u Dansku bez ograničenja, odnosno bez 

potrebe da se testiraju ili samoizoliraju. Do sada je EMA prihvatila slijedeće vakcine protiv 

COVID-19:

Pfizer BioNTech (Comirnaty)

Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceutical (COVID-19 vakcina Janssen)

Moderna (COVID-19 vakcina Moderna)

AstraZeneca (Vaxzevria, ranije vakcina protiv COVID-19 AstraZeneca).

Morate biti u mogućnosti da predočite relevantnu dokumentaciju da ste potpuno vakcinisani. 

Ako posjedujete EU digitalni COVID certifikat za vakcinaciju, možete ga pokazati. Provjerite

da li vaša potvrda o vakcinaciji sadrži slijedeće podatke:

Ime

Datum rođenja

Naziv vakcine

Datum završetka: datumi 1. i 2. doze (za proces vakcinacije koji zahtijeva 2 doze)

Ako ste prethodno bili zaraženi sa COVID-19, možete ući u Dansku bez ograničenja, 

odnosno bez potrebe da se testirate ili samoizolirate. Da biste to učinili, morate biti u

mogućnosti da predočite dokumentaciju o pozitivnom PCR testu obavljenom najmanje 14 

dana i ne više od 12 mjeseci prije datuma ulaska.

Zahtjev za samoizolacijom nakon ulaska i izuzetci

Ako ulazite u Dansku iz zemlje visokog rizika od COVID-19 ili zemalja sa varijantama 

zabrinutosti, morate se bez nepotrebnog odgađanja samoizolirati na mjestu samoizolacije u 

trajanju od 10 dana i kao opće pravilo ne smijete napustiti mjesto izolacije prije 

isteka. Ovo se također primjenjuje čak i ako ste bili negativni na testu na COVID-19 

prije ili u prvih 24 sata nakon ulaska u Dansku.

Mjesto samoizolacije može biti privatna kuća i njena privatna bašta ili drugi odgovarajući 

objekt u kojem su na raspolaganju smještaj i sve osnovne potrepštine, uključujući hranu i 

piće. Za mjesto samoizolacije ne vrijede nikakvi posebni zahtjevi, poput rasporeda, 

namještaja itd. 

Ako se od vas traži da se samoizolirate, možete prekinuti samoizolaciju ako dobijete

negativan rezultat PCR testa uzet najranije četvrtog dana od datuma ulaska u Dansku.

U pojedinim slučajevima, nakon ulaska u Dansku, možete privremeno prekinuti 

samoizolaciju u slijedećim situacijama:

 • Tražite liječničku pomoč, tretman, uključujući uzimanje brzog ili PCR testa na COVID-19.
 • Posjećujete bliskog rođaka* koji je teško bolestan ili umire.
 • Prisustvujete sahrani ili sahrani bliskog rođaka*.
 • Namjeravate da učestvujete u rođenju vašeg djeteta.
 • Učestvujete u sudskom postupku ili slično.
 • Napuštate Dansku bez nepotrebnog odlaganja

Nakon privremene pauze samoizolacije, morate nastaviti svoju samoizolaciju bez 

nepotrebnog odlaganja. To znači da vam nije dozvoljeno ići u kupovinu, na primjer, nakon 

posjete ljekaru ili prisustvovanja sahrani bliskog rođaka. Nije dozvoljeno putovati javnim 

prijevozom ako ste bolesni ili sumnjate da ste zaraženi COVID-19.

*Definiciju bliskih srodnika možete naći na: 

https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/new-mandatory-testing-and-isolation-

requirements#heading5

Osim toga, danski državljani sa stalnim boravkom izvan Danske i strani državljani sa stalnim 

boravkom izvan Danske mogu privremeno prekinuti samoizolaciju radi obavljanja slijedećih

neophodnih funkcija:

 • Djeca i mladi ljudi
 • Šta znači zahtjev za samoizolacijom po dolasku u Dansku za pravo na zakazane i dogovorene posjete djeteta?
 • Trudnice ili dojilje
 • Pogranične regije
 • Pojedinci koji rade na vozovima, autobusima i brodovima, kao i taksisti ili na drugim 

oblicima komercijalnog prijevoza za koje je potrebna dozvola prema Danskom zakonu 

 • Pojedinci koji ulaze u Dansku u svrhu prevoza tereta
 • Osobe koje rade kao članovi posade
 • Osobe koje obavljaju izuzetno kritične i hitne funkcije
 • Poslovni putnici itd.
 • Članovi posade koji rade na brodovima i u offshore industriji
 • Diplomate
 • Profesionalni sportisti i njihovo pomoćno osoblje
 • Graničar, prvi reagujući, policajac, vatrogasac, itd.

Za detaljnije informacije u vezi prekida samoizalacije i izuzetaka te iznad navedenih izezetaka, posjetite webstranicu:

https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/new-mandatory-testing-and-isolation-requirements#heading7

Putovanje (tranzit) kroz Dansku

Osobe koje ulaze u Dansku iz inostranstva ne podliježu zahtjevu da se testiraju u roku od 24 sata od ulaska ako napuste Dansku u roku od 24 sata.

Više informacija možete naći na webstranici:

https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/foreigners-resident-abroad

Također je moguće kontaktirati danske vlasti na broj telefona:

Corona hotline: +45 7020 0233