Uslovi ulaska u Kraljevinu Dansku

pravila koja se primjenjuju od 24. jula 2021., 16:00

Danska je klasificirala sve zemlje i regije širom svijeta u četiri kategorije:

zelena, žuta, narančasta i crvena. Ove kategorije boja određuju koja se pravila primjenjuju  

pri ulasku u Dansku. Pravila također ovise o tome da li osoba putuje sa negativnim testom,

da li je cijepljena ili prethodno bila zaražena sa virusom COVID-19. Zemlje izvan EU i

šengenskog prostora klasificirane su u kategorije žuta, narančasta i crvena. Bosna i

Hercegovina je klasificirana kao žuta zemlja, međutim treba imati na umu da se različita pravila

temelje na različitim kriterijima. Na primjer, zahtjev za test prije ulaska zasniva se na vašoj zemlji

prebivališta, dok se zahtjev za pred-ukrcajni test zasniva na vašoj zemlji polaska prije dolaska u

Dansku.

Pravila za bh državljane koji putuju na osnovu negativnog testa na COVID-19 (osobe koje

nisu cijepljene i koje ranije nisu bile zaražene COVID-19)

 • Nije potrebno pokazati negativan test pri ukrcavanja u avion osim ako to aviokompanija zahtjeva, ako polijećete iz Bosne i Hercegovine (zahtjev za pred-ukrcajni test zasniva se na vašoj zemlji polaska prije dolaska u Dansku.)
 • Potrebno je testirati se nakon ulaska u Dansku.
 • Izolacija nije potrebna.
 • Nije potrebno imati opravdanu svrhu za ulazak u Dansku (Uslov opravdane svrhe ne odnosi se na danske državljane i strance koji imaju uobičajeno boravište ili posjeduju boravišnu dozvolu za Dansku. Uslov se zasniva na zemlji prebivališta i primjenjuje se ovisno o tome da li dotični stranac ima uobičajen boravak u zelenoj, žutoj, narančastoj ili crvenoj zemlji. Strancima koji ne ispunjavaju uslove može se odbiti ulazak u Dansku.
 • Potrebno je testirati se prije ulaska u Dansku (imati EU digitalni COVID certifikat)

Pravila za bh državljane koji su cijepljeni

 • Test pri ukrcavanja u avion nije potreban, ako polijećete iz Bosne i Hercegovine (zahtjev za

pred-ukrcajni test zasniva se na vašoj zemlji polaska prije dolaska u Dansku.)

 • Nije se potrebno testirati nakon ulaska u Dansku
 • Izolacija nije potrebna
 • Nije potrebno imati opravdanu svrhu za ulazak u Dansku (Uslov opravdane svrhe ne odnosi se na danske državljane i strance koji imaju uobičajeno boravište ili posjeduju boravišnu dozvolu za Dansku. Uslov se zasniva na zemlji prebivališta i primjenjuje se ovisno o tome da li dotični stranac ima uobičajen boravak u zelenoj, žutoj, narančastoj ili crvenoj zemlji. Strancima koji ne ispunjavaju uslove može se odbiti ulazak u Dansku.
 • Nije se potrebno testirati prije ulaska u Dansku.

Uslovi kako biste se smatrali potpuno vakcinisanim

Da biste se smatrali potpuno cijepljenim u odnosu na ograničenja putovanja, moraju se ispuniti sljedeći zahtjevi:

U Danskoj se smatrate potpuno vakcinisanim ako je vakcinu odobrila Evropska agencija za lijekove (EMA) i prošlo je najmanje 2 sedmice, a najduže 12 mjeseci nakon završetka procesa cijepljenja.

Ako je vaša prva doza bila vakcina AstraZeneca, a druga doza mRNA (Moderna ili Pfizer / BioNTech), smatra se da ste imali cjelovit kurs COVID-19 cjepiva.

Do sada je EMA odobrila slijedeća COVID-19 cjepiva:

Pfizer BioNtech (Corminaty) (potrebne dvije doze)

Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceuticals (COVID-19 cjepivo Janssen).

(NAPOMENA: Potrebna je samo jedna doza Janssenovog cjepiva)

Moderna (COVID-19 vakcina Moderna) (potrebne dvije doze)

AstraZeneca (Vaxzevria, ranije COVID-19 cjepivo AstraZeneca) (potrebne su dvije doze)

Što se tiče cjepiva za koje su potrebne dvije doze, smatrat ćete se potpuno cijepljenima tek dvije sedmice nakon druge doze.

Dokumentacija o vakcinaciji

Da bi bili izuzeti od ograničenja putovanja, potpuno cijepljene osobe koje žele ući u Dansku moraju dostaviti dokumentaciju o cjelovitom toku vakcine protiv COVID-19.

Sljedeće informacije moraju se pojaviti u dokumentaciji o cijepljenju:

Ime

Datum rođenja

Ciljna bolest / ‘vakcinacija protiv’

Naziv vakcine

Status vakcinacije

Datum vakcinacije – datumi prve i druge doze (ako je potrebna druga doza)

Pravila za bh državljane koji putuju na osnovu statusa prethodno

pozitivne osobe na COVID-19

 • Test pri ukrcavanja u avion nije potreban, ako polijećete iz Bosne i Hercegovine (zahtjev za

pred-ukrcajni test zasniva se na vašoj zemlji polaska prije dolaska u Dansku.)

 • Nije se potrebno testirati nakon ulaska u Dansku
 • Izolacija nije potrebna
 • Nije potrebno imati opravdanu svrhu za ulazak u Dansku (Uslov opravdane svrhe ne odnosi se na danske državljane i strance koji imaju uobičajeno boravište ili posjeduju boravišnu dozvolu za Dansku. Uslov se zasniva na zemlji prebivališta i primjenjuje se ovisno o tome da li dotični stranac ima uobičajen boravak u zelenoj, žutoj, narančastoj ili crvenoj zemlji. Strancima koji ne ispunjavaju uslove može se odbiti ulazak u Dansku.)
 • Nije se potrebno testirati prije ulaska u Dansku (Uslov opravdane svrhe ne odnosi se na danske državljane i strance koji imaju uobičajeno boravište ili posjeduju boravišnu dozvolu za Dansku. Uslov se zasniva na zemlji prebivališta i primjenjuje se ovisno o tome da li dotični stranac ima uobičajen boravak u zelenoj, žutoj, narančastoj ili crvenoj zemlji. Strancima koji ne ispunjavaju uslove može se odbiti ulazak u Dansku.)

U Danskoj se smatrate prethodno zaraženima ako možete predstaviti pozitivan PCR test koji je u vrijeme ulaska star najmanje 14 dana i ne stariji od 12 mjeseci.

Putovanje u Dansku kao turista

U Danskoj se koristi korona pasoš za dokazivanje COVID-19 statusa. Imajte na umu da ćete

možda morati redovno da se testirate tokom svog boravka u Danskoj, ako niste cijepljeni ili

prethodno zaraženi COVID-19.

Ograničenja putovanja u Dansku mogu se promijeniti prije vašeg dolaska ili tokom vašeg

boravka. Najnovije informacije možete naći na webstranici:

https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/foreigners-resident-abroad

Također je moguće kontaktirati danske vlasti na brojeve telefona:

Corona hotline: +45 7020 0233

Danska policija: +45 7020 6044

Ministarstvo vanjskih poslova u vezi s putovanjem iz Danske: +45 3392 1112