U Kopenhagenu uspješno realizirana Konferencija o Bosni i Hercegovini

KOPENHAGEN / AMBASADA – U Kopenhagenu, dana 13. januara 2022. godine uspješno je realizirana Online Konferencija pod nazivom: ”Bosna i Hercegovina – 30 godina moderne nezavisnosti –  izazovi i perspektive na putu članstva u EU”koju je organizirala Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu u saradnji sa Danskim Helsinškim Komitetom za Ljudska Prava.

Konferencija je ispunila svoj prvobitni cilj. Uspjela je širokom političkom i znanstvenom auditoriju u Danskoj približi trenutne političke odnose u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Sa aspekta bilateralne saradnje, obraćanja i izrečene poruke Danskih predstavnika na Konferenciji, na čelu sa ministrom vanjskih poslova Jeppe Kofodom, su još jednom potvrdili dugogodišnje prijateljske veze između naših dviju zemalja.

Konferencija je okupila značajan broj političkih autoriteta i znanstvenika koji su poslali jasnu poruku mira ali i viziju da budućnost Bosne i Hercegovine pripada Evropskoj Uniji.

U svojstvu panelista na Konferenciji su učestvovali sljedeći gosti:

H.E. Martin Lidegaard, Predsjednik Odbora za vanjske poslove danskog Parlamenta,

H.E. Emir Poljo, Ambasador BiH u Danskoj,

Dr. Karsten Fledelius, Predsjednik Danskog helsinškog komiteta za ljudska prava,

Ms. Sonja Biserko, Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji,

Dr. Faris Vehabović, Sudija Evropskog suda za ljudska prava,

Mr. Kristian Fischer, Direktod Danskog instituta za međunarodne studije,

H.E. Lamberto Zannier, Ambasador i savjetnik pr PS OSCE-a,

H.E. Christian Schmidt, Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini,

H.E. Jeppe Kofod, Ministar vanjskih poslova Danske, i

H.E. Dr. Bisera Turković, Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Povodom održane Konferencije Ambasada je primila veliki broj pohvala i pozitivnih kritika.