U Ambasadi BiH u Kopenhagenu uspješno realizirana Konferencija o maternjem jeziku

KOPENHAGEN – AMBAASADA / Dana 9. oktobra 2022. godine u prostorijama Ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj uspješno je realizirana, treća po redu, Konferencija o maternjem jeziku koju je, uz pokroviteljstvo Ambasade BiH u Danskoj, organiziralo Udruženje bosanskohercegovačkih učitelja u Danskoj. Konferencija je organizovana pod nazivom ”Zajedništvo bosanskohercegovačke dijaspore u Danskoj”- uslov za očuvanje maternjeg jezika. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj, predstavnici roditelja, kao i gosti iz Švedske, Bosne i Hercegovine i Velike Britanije. Poseban doprinos Konferenciji dala je Dr. pedagogije Dina Mehmedbegovic Smith. Dina će svoja izlaganja fokusirala na tri grupe: roditelje, djecu i predavače. 

Dan ranije, 8. oktobra, održana je Druga smotra školstva. Organizator i ovog skupa bilo je Udruženje bosanskohercegovačkih učitelja u Danskoj (OBHUD). Za ovaj skup Udruženje je uputilo pozivnice bosanskim školama u Danskoj i udruženjima u Danskoj, kao i mnogim istaknutim ličnostima u Danskoj i izvan Danske.

Učenici bosanskih dopunskih škola iz cijelog svijeta, kao i učenici redovnih škola iz Bosne i Hercegovine imali su priliku da se takmiče za najbolje literarne i likovne radove.

Osim učenika, omladina i odrasli su se predstavili bogatim kulturno-umjetničkim i zabavnim programom. Završetak školske manifestacije obilježen je dodjelom zahvalnica i priznanja svim učesnicima i sponzorima.

Udruženje bosanskohercegovačkih učitelja u Danskoj je krovno udruženje dopunskoh škola u Danskoj i radi na očuvanju maternjeg jezika i kulture Bosne i Hercegovine. Udruzenje je politički i konfensionalno neutralno. Svrha udruženja je stvaranje i održavanje opšteobrazovnih bosanskih dopunskih skola u Danskoj, upoznavanje sa kulturom i tradicijom BiH, odrzavanje seminara i edukacija predavača, saradnja sa Ambasadom Bosne i Hercegovine u Danskoj, Ministarstvima u BiH, kao i danskim institucijama, što je na listi prioriteta ovog udruženja. OBHU – Udruženje bh ucitelja u Danskoj, funkcionise na nivou cijele teritorije Danske. Trenutno ima 28 članova iz svih krajeva Danske, kako prosvjetnih radnika, tako i pedagoga, pisaca i drugih zanimanja.