Od 15. juna 2023. NCCP više neće obrađivati nove zahtjeve za naknadu štete

HAG / AMBASADA –

Poštovani/poštovana,

23. juna 2021. godine obavijestila sam vas o početku rada Nizozemske komisije za naknadu štete Potočari (NCCP). NCCP je odgovorna za provođenje građanskopravne Uredbe Srebrenica. Ova uredba pruža srodnicima stradalih muških izbjeglica, koje su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. boravile u UN-bazi u Potočarima, mogućnost da podnesu nizozemskoj državi zahtjev za naknadu štete.

NCCP vas ovim putem informiše o zatvaranju svog ‘šaltera’. Od 15. juna 2023. NCCP više neće obrađivati nove zahtjeve za naknadu štete. Zahtjevi koje je NCCP primio prije 15. juna 2023. godine će biti obrađeni prema proceduri. Kancelarije u Sarajevu i Hagu ostat će otvorene za razmatranje zahtjeva i odgovaranje na pitanja o zahtjevima podnesenim prije 15. juna 2023. godine. Biću vam zahvalna ako biste o tome mogli obavijestiti bosansku zajednicu u vašoj zemlji.

Gotovo dvije godine nakon svog početka, NCCP je primila više od 7000 zahtjeva. Ovi zahtjevi se odnose na više od 2.500 žrtava. Zahtjevi dolaze od srodnika iz Bosne i od srodnika koji žive u dijaspori. Brojke govore da smo, između ostalih uz podršku ambasada, uspjeli doći do što je moguće više srodnika.

Želim da vam se zahvalim na saradnji. 

Uz ljubazan pozdrav,

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann
Predsjedavajuća Komisije za naknadu štete Potočari