Javni oglas za prodaju Hidrogradnje d.d. 22.12.2022. u 12.00 sati

Javni oglas za prodaju privrednog subjekta Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja.

Početna cijena 88.067.552,50 KM ili isti iznos u stranoj valuti (EUR ili USD) u protivrijednosti KM, prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate.

1.Privredni subjekat Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju prodavaće se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije

2. Prodala se vrši usmenim javnim nadmetanjem.
3. Navedena vrijednost privrednog subjekta je podetna cijena navedena u

tenderskoj dokumentaciji i privredni subjekat ne može se prodavati ispod te cijene.

Više detalja možete vidjeti u nastavku