INFORMACIJA O USLOVIMA ULASKA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE

IZ KRALJEVINE DANSKE, REPUBLIKE LATVIJE I REPUBLIKE LITVANIJE

U BOSNU I HERCEGOVINU

Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na redovnoj 16. sjednici održanoj 10. septembra 2020. godine donio Odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu i na 28. vanrednoj sjednici održanoj 16. septembra 2020. godine Odluku o izmjeni i dopuni navedene Odluke, čijim stupanjem na snagu je prestala da važi ranije donesena Odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu (”Službeni glasnik BiH”, br. 18/20, 20/20, 27/20, 29/20, 32/20, 34/20 i 44/20), a kojom je bilo omogućeno svim državljanima BiH da ulaze na teritoriju BiH i s ličnom kartom.

S tim u vezi, obavještavaju se državljani Bosne i Hercegovine nastanjeni u Kraljevini Danskoj, Republici Latviji i Republici Litvaniji, da prilikom putovanja u Bosnu i Hercegovinu, pored preporuka donijetih u Odluci o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, imaju u vidu da je, prema članu 29. stav (1) Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine „lice koje namjerava preći ili je već prešlo graničnu liniju, dužno je zaustaviti se i dati na uvid važeću putnu ispravu“.