Ambasador Emir Poljo učestvovao na danskom festivalu demokratije ‘Folkemødet’ na ostrvu Bornholm

BORNHOLM / AMBASADA – Ambasador Emir Poljo je na poziv Danskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava učestvovao na ovogodišnjem festivalu demokratije ‘Folkemødet’ na ostrvu Bornholmu. Ovom prilikom ambasador Poljo se učestvovao u programu pod nazivom ”Politizacija religije kao prijetnja ljudskim pravima”. U okviru ovog programa ambasador Poljo je održao predavanje na temu ‘Sloboda religije u Bosni i Hercegovini’. Nakon njegovog izlaganja slijedila je panel debata gdje su prisutni imali priliku da postavljaju pitanja Ambasadoru.  

‘Folkemødet’  je danski festival demokratije koji se odvija svake godine na idiličnom ostrvu Bornholm. Festival je platforma za demokratski dijalog između civilnog društva, političara, biznisa, medija, univerziteta i građana. Ove godine se Festival održao od 16. do 19. juna u malom gradu Allinge na ostrvu Bornholm, koji se svake godine pretvara u veliku proslavu demokratije. Sa više od 2000 političkih događaja koje organizira 650 različitih organizacija. Festival demokratije u Danskoj je važan demokratski događaj sa ciljem stvaranja neformalnih sastanaka i dijaloga između donosilaca odluka i građana. Više od 50.000 građana, parlamentaraca, nevladinih organizacija, predstavnika biznisa i stanovništva sastaje se i debatuje o društvu i slavi demokratiju tokom četvorodnevnog festivala . Događaji se odvijaju po cijelom gradu – na brodovima u luci, na otvorenim pozornicama, u malim ili velikim šatorima i u lokalnim restoranima. 

Premijerka Danske je također učestvovala na Festivalu, a tokom četverodnevnog festivala politički lideri svih političkih stranaka zastupljenih u danskom parlamentu također su bili ključni govornici na glavnoj bini.